Vsenebna kamera AGO, stanje neba

2014-10-20 06:20:06 Konec snemanja ob zori.

Zadnja slika: 2014-10-20_061914.fts

Začetek noči ob   2014/10/20 17:12:31 UT
Konec snemanja ob 2014/10/20 04:20:05 UT

allsky_pipe.py,$Revision: 1.6 $$Date: 2014/10/06 12:53:45 $